4 yếu tố làm nền tảng cho “Khát vọng đổi thay” của FPT Edu

266

FPT Education với tinh thần “Khát vọng đổi thay” đang từng ngày ghi dấu ấn trong hành trình khai phá mảnh đất giáo dục với nền tảng là 4 yếu tố quan trọng: Sứ mệnh, Tầm nhìn, Triết lý giáo dục và Văn hóa.

19 năm bước đi bền bỉ theo đuổi khát vọng, mang trong mình Sứ mệnh “Cung cấp năng lực cạnh tranh toàn cầu cho người học, góp phần mở mang bờ cõi trí tuệ đất nước”, FPT Edu đã tạo dấu ấn khác biệt trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, đặc biệt là đào tạo Công nghệ thông tin.
19 năm bước đi bền bỉ theo đuổi khát vọng, mang trong mình Sứ mệnh “Cung cấp năng lực cạnh tranh toàn cầu cho người học, góp phần mở mang bờ cõi trí tuệ đất nước”, FPT Edu đã tạo dấu ấn khác biệt trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, đặc biệt là đào tạo Công nghệ thông tin.
Cùng với Triết lý giáo dục “tổ chức và quản lý việc tự học của người học” xuyên suốt chặng đường , FPT Edu đã tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, bắt kịp với xu hướng phát triển trên thế giới, cụ thể là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như hiện nay.
Từ ngày chính thức xưng danh, FPT Edu xác định tầm nhìn dài hạn cho mình là iGSM với nòng cốt chính gồm các thành tố Industry Relevent – đào tạo bám sát nhu cầu thị trường, Global – quốc tế hóa giáo dục, Smart Education – triển khai công nghệ giáo dục, Mega – phát triển thành tổ chức giáo dục quy mô lớn.
Cùng với Triết lý giáo dục “tổ chức và quản lý việc tự học của người học” xuyên suốt chặng đường , FPT Edu đã tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, bắt kịp với xu hướng phát triển trên thế giới, cụ thể là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như hiện nay.
Cùng với Triết lý giáo dục “tổ chức và quản trị việc tự học của người học ”xuyên suốt chặng đường , FPT Edu đã tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, bắt kịp với xu hướng phát triển trên thế giới, cụ thể là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như hiện nay.
Mang trong nền văn hóa đặc trưng đậm chất người làm Giáo dục, FPT Edu đã tạo ra môi trường giáo dục trung thực với “học thật thi thật” và không ngừng đổi mới sáng tạo “làm khác để làm tốt”. Đặc biệt, “Tôn đổi đồng chí gương sáng” được coi là nét văn hóa riêng biệt chỉ FPT Edu mới có đều được thể hiện rõ ở từng cá nhân từ CBGV đến HS, SV trong Tổ chức.
Mang trong nền văn hóa đặc trưng đậm chất người làm Giáo dục, FPT Edu đã tạo ra môi trường giáo dục trung thực với “học thật thi thật” và không ngừng đổi mới sáng tạo “làm khác để làm tốt”. Đặc biệt, “Tôn đổi đồng chí gương sáng” được coi là nét văn hóa riêng biệt chỉ FPT Edu mới có đều được thể hiện rõ ở từng cá nhân từ CBGV đến HS, SV trong Tổ chức.

Là 1 thành viên của Tổ chức Giáo dục FPT, trường Đại học FPT thấm nhuần tinh thần, đã và đang tiếp tục đào tạo những lứa sinh viên đáp ứng yêu cầu của bối cảnh mới.

Theo FPT Edu