Calendar

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1
2
3
4
5
6
7
LỄ TÔN VINH HỌC KỲ SPRING 2019 11:40 sáng
LỄ TÔN VINH HỌC KỲ SPRING 2019
Th6 7 @ 11:40 sáng – 1:00 chiều
LỄ TÔN VINH HỌC KỲ SPRING 2019
Lễ tổng kết và tôn vinh sinh viên là hoạt động định kỳ nhằm biểu dương, khen thưởng và khuyến khích các cá nhân, tập thể sinh viên của nhà trường có thành tích học[...]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30