Calendar

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1
2
Team building Leadership tại Đà Lạt 8:30 chiều
Team building Leadership tại Đà Lạt
Th11 2 @ 8:30 chiều
Team building Leadership tại Đà Lạt @ Đà Lạt | Lâm Đồng | Việt Nam
Gần 50 sinh viên trường Đại học FPT là những core-team, leader CLB của trường Đại học FPT sẽ tham gia Teambuiding tại Đà Lạt từ ngày 2-4/11. Đây là cơ hội dành cho các[...]
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30