Calendar

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Xác lập kỉ lục đồng diễn Vovinam 6:00 sáng
Xác lập kỉ lục đồng diễn Vovinam
Th11 18 @ 6:00 sáng
Xác lập kỉ lục đồng diễn Vovinam
Sẽ có hơn 5.200 học sinh tiểu học, sinh viên cao đẳng và đại học thuộc Tổ chức Giáo dục FPT cùng nhau đồng diễn Vovinam tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ.[...]
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30