Calendar

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1
2
3
4
5
6
7
8
Summit 2 tại Malaysia 6:00 sáng
Summit 2 tại Malaysia
Th11 8 @ 6:00 sáng – Th12 6 @ 6:00 chiều
Summit 2 tại Malaysia @ Malaysia
Nhiều sinh viên trường Đại học FPT sẽ tham gia khóa học “Summit 2” tại KDU University College – Penang và HELP University – Kuala Lumpur (Malaysia) từ ngày 8/11 đến 6/12. Chương trình học[...]
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30