Calendar

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1
Học kỳ nước ngoài tại Philippines 6:00 sáng
Học kỳ nước ngoài tại Philippines
Th1 17 @ 6:00 sáng – Th5 12 @ 6:00 sáng
Học kỳ nước ngoài tại Philippines @ Imus Institute of Science and Technology (IIST)
🏣🏣 Đến với Lyceum of the Philippines University, các bạn sv FPTU sẽ đến với môi trường giáo dục hoàn toàn bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được trải nghiệm ngôi trường chuẩn[...]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31