Calendar

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hội thảo INSIDE OUT 8:00 sáng
Hội thảo INSIDE OUT
Th11 10 @ 8:00 sáng – 11:30 sáng
Hội thảo INSIDE OUT @ Hội trường Innovation, Trường Đại học FPT, Công viên Phần mềm Quang Trung | Hồ Chí Minh | Việt Nam
Trong bối cảnh thời đại công nghiệp 4.0, lao động dần được thay thế bằng máy móc. Các nền tảng số tự động hóa hình thành và phát triển nhanh chóng, dần thay thế con[...]
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30