Calendar

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Workshop nhiếp ảnh thương mại “Bạn bè” và “Chụp ảnh sản phẩm” 8:00 sáng
Workshop nhiếp ảnh thương mại “Bạn bè” và “Chụp ảnh sản phẩm”
Th11 10 @ 8:00 sáng – 1:00 chiều
Workshop nhiếp ảnh thương mại "Bạn bè" và "Chụp ảnh sản phẩm" @ Hội trường Innovation, Trường Đại học FPT, Công viên Phần mềm Quang Trung | Hồ Chí Minh | Việt Nam
Với hai chủ đề chính trong buổi workshop là nhiếp ảnh thương mại “Bạn bè” và “Chụp ảnh sản phẩm Flat-lay” . Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sự khác biệt giữa nhiếp ảnh[...]
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30