Calendar

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1
Summit 2: Học kỳ Tiếng Anh tại Đại học Công nghệ Swinburne – Úc 6:00 sáng
Summit 2: Học kỳ Tiếng Anh tại Đại học Công nghệ Swinburne – Úc
Th2 7 @ 6:00 sáng – Th3 15 @ 5:00 chiều
Summit 2: Học kỳ Tiếng Anh tại Đại học Công nghệ Swinburne - Úc
Sinh viên Đại học FPT sẽ có cơ hội học tập tại Úc trong học kỳ Summit 2 hoặc học kỳ chuyên ngành Tiếng Anh từ tháng 3/2019 tại Đại học Công nghệ Swinburne. Đây[...]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31