Calendar

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
IMPACT VIETNAM START-UP CHALLENGE – WE DARE YOU 8:00 sáng
IMPACT VIETNAM START-UP CHALLENGE – WE DARE YOU
Th1 14 @ 8:00 sáng – Th1 18 @ 5:00 chiều
IMPACT VIETNAM START-UP CHALLENGE - WE DARE YOU
🔻Quỹ đầu tư mạo hiểm TRIVE và trường đại học SUSS từ SINGAPORE sẽ mang đến các ý tưởng kinh doanh về công nghệ để tìm kiếm những co-founder trẻ tuổi là các sinh viên[...]
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31