TRANG CHỦ Kết nối doanh nghiệp

Kết nối doanh nghiệp

Sinh viên FPT được đánh giá cao từ doanh nghiệp

Sinh ra trong lòng doanh nghiệp, Đại học FPT có chương trình đào tạo sát với nhu cầu tuyển dụng. Qua học kỳ thực tập (OJT), sinh viên được tham gia các dự án thực tế. Sinh viên sau khi ra trường có thể hoà nhập văn hoá và nắm bắt công việc nhanh chóng.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên Đại học FPT còn được "NINJA hoá" qua hoạt động ngoại khoá. Chương trình NINJA (Navigating an Independent Nonstop Journey to Autonomy) giúp hoàn thiện kỹ năng mềm và kinh nghiệm sống cho sinh viên.

Hiện tại, nhiều doanh nghiệp  đã chủ động tuyển dụng sinh viên từ khi chưa tốt nghiệp. Nhà trường cũng đã hợp tác nhằm cung cấp nguồn nhân lực cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Theo số liệu thống kê, 98% sinh viên Đại học FPT có việc làm ngay sau khi ra trường.

 

Đăng ký trực tuyến
Tư vấn online: (028) 7300 5588