ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Bạn có thể đăng ký dự thi/xét tuyển trực tuyến, thông tin của bạn sẽ được bảo mật và lưu trữ trong hệ thống. Chúng tôi sẽ chủ động liên hệ với bạn trong vòng 24h làm việc để hướng dẫn bạn hoàn tất thủ tục.

Đăng ký trực tuyến
Tư vấn online: (028) 7300 5588