ĐỊNH HƯỚNG

Với định hướng iGSM – [Industry Relevant – Global – Smart Education – Mega], trường Đại học FPT kỳ vọng đưa giáo dục Việt Nam cạnh tranh trên tầm khu vực và thế giới. Mục tiêu đến năm 2020 có 150.000 sinh viên, trong đó sinh viên nước ngoài chiếm 15%. Sứ mệnh của trường Đại học FPT là cung cấp năng lực cạnh tranh toàn cầu cho người học, góp phần mở mang bờ cõi trí tuệ đất nước.

Đăng ký trực tuyến
Tư vấn online: (028) 7300 5588