News

Event

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1
Summit 2 tại Malaysia 6:00 sáng
Summit 2 tại Malaysia
Th11 8 @ 6:00 sáng – Th12 6 @ 6:00 chiều
Summit 2 tại Malaysia @ Malaysia
Nhiều sinh viên trường Đại học FPT sẽ tham gia khóa học “Summit 2” tại KDU University College – Penang và HELP University – Kuala Lumpur (Malaysia) từ ngày 8/11 đến 6/12. Chương trình học[...]
Summit 2 tại Philippines 6:00 sáng
Summit 2 tại Philippines
Th11 15 @ 6:00 sáng – Th12 13 @ 6:00 sáng
Summit 2 tại Philippines @ Philippines
Nhiều sinh viên trường Đại học FPT sẽ tham gia khóa học “Summit 2” tại Imus Institute of Science and Technology (IIST) (Philippines) từ ngày 15/11 đến 13/12. Tân sinh viên đầu vào của trường sẽ được[...]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Đăng ký trực tuyến
Tư vấn online: (028) 7300 5588