Hướng dẫn đăng nhập hệ thống mạng trường FPT_University

773
huong-dan-dang-nhap-he-thong-mang-truong-dai-hoc-fpt (6)

Hướng dẫn các bước đăng nhập hệ thống mạng trường Đại học FPT: FPT_University. Các bạn SV K14 có thể sử dụng hướng dẫn này để thực hiện đăng nhập mạng

Bước 1: Đổi tên máy

Quy định về đặt tên máy: Mã số sinh viên

Ví dụ: Sinh viên có tên: Hà Chí Danh, MSSV: SE130392, thì tên máy tính là: SE130392 (nếu máy tính đã đặt tên đúng thì bỏ qua bước này)

  • Mở Windows Explorer ( phím tắt: Windows + E) -> click chuột phải This PC (My computer)  –> Chọn Proporties:  

huong-dan-dang-nhap-he-thong-mang-truong-dai-hoc-fpt (1)

  •  Chọn Change settings -> Change…

huong-dan-dang-nhap-he-thong-mang-truong-dai-hoc-fpt (2)

  • Chọn OK -> OK -> Restart

Bước 2: Cấu hình kết nối Wireless

  • Đối với Windows 8, 8.1, 10

 Chọn mạng: FPT_University -> Chọn Connect

huong-dan-dang-nhap-he-thong-mang-truong-dai-hoc-fpt (5)

Nhập Username và Password truy cập wifi do nhà trường cung cấp:

huong-dan-dang-nhap-he-thong-mang-truong-dai-hoc-fpt (6)

Đối với Win7File Hướng dẫn đăng nhập mạng trường trên win 7

Đoàn Tấn Phát

Xem thêm:

Xem thêm những thông tin về ngành An toàn Thông tin: