CRITICAL READING FOR UNIVERSITY STUDENTS

Địa điểm
Hall B
Thời gian
10/3/2023

🔶 UPCOMING EVENT – CRITICAL READING FOR UNIVERSITY STUDENTS: WHAT, WHY AND HOW?


🤔 Bạn đăng băn khoăn trăn trở với việc đọc sách sao cho hiệu quả, đặc biệt là những cuốn sách chuyên ngành dày cộp? 
🤔 Bạn luôn lúng túng trước biển thông tin vô tận và chưa thực sự biết cách phân tích, đánh giá mỗi nguồn thông tin bạn đọc? 
🤔 Bạn mong muốn phát triển tư duy phản biện thông qua việc đọc sách nhưng chưa được định hướng cách đọc sao cho hiệu quả? 
🤘 Tất cả những băn khoăn này sẽ được giải đáp trong seminar với chủ đề: Critical Reading for University Students do tiến sỹ Chong Su Li trình bày vào thứ Sáu, ngày 10/03/2023 lúc 9h – 12h tại Hội trường B, FPTU HCM.


👩 Tiến sĩ Chong Su Li hiện đang là giảng viên chính của Khoa Quản lý và Nhân văn, Đại học Công nghệ Petronas (UTP), Malaysia. Lấy được bằng thạc sỹ và tiến sỹ giáo dục của ĐH Oxford, Anh Quốc, cô Chong Su Li nhận được nhiều giải thưởng danh giá như giải thưởng St. Edmund’s College Dean (2014) và giải thưởng Brenda Eastwood của UKLA (2021). Trong nghiên cứu, cô Chong Su Li đặc biệt quan tâm tới giáo dục xóa mù chữ và giáo dục ngôn ngữ trong bối cảnh giao thoa đa ngôn ngữ, đa phương tiện và kiến tạo.


Còn chần chờ gì nữa mà không đăng ký tham gia một seminar vô cùng bổ ích, thú vị này. 
🔹Link đăng ký: https://forms.office.com/r/xetJjLfFXN
⏰ Thời hạn đăng ký là từ 28/2 đến 23h59 ngày 6/3/2023.
-----


🔶UPCOMING EVENT – CRITICAL READING FOR UNIVERSITY STUDENTS: WHAT, WHY AND HOW?


🤔 Are you wondering how to read books effectively, especially thick specialized books? 
🤔 Are you always confused by the endless sea of information and do not really know how to analyze and evaluate each source of information you read? 
🤔 You want to develop critical thinking through reading, but have not been oriented to read effectively? 
🤘 All these concerns will be answered in the seminar with the topic: Critical Reading for University Students presented by Dr. Chong Su Li on Friday, March 10, 2023 at 9:00 am - 12:00 pm at Hall B, FPTU HCM.


👩 Dr. Chong Su Li is currently a senior lecturer at the Department of Humanities and Management, Universiti Teknologi PETRONAS (UTP), Malaysia. Obtaining her MPhil and PhD in Education from Oxford University, UK, Dr. Chong Su Li has received many prestigious awards such as the St. Edmund's College Dean (2014) and UKLA's Brenda Eastwood Award (2021). Dr. Chong Su Li’s research interest includes literacy education and language education in the intersections of multilingualism, multimodality and meaning making.


⏰ Students who would like to attend the seminar please register on following the link from Feb 28th 2023 to 23:59 p.m. Mar 06th 2023: https://forms.office.com/r/xetJjLfFXN

Lịch sự kiện

CRITICAL READING FOR UNIVERSITY STUDENTS

Địa điểm
Hall B
Thời gian
10/3/2023

🔶 UPCOMING EVENT – CRITICAL READING FOR UNIVERSITY STUDENTS: WHAT, WHY AND HOW?


🤔 Bạn đăng băn khoăn trăn trở với việc đọc sách sao cho hiệu quả, đặc biệt là những cuốn sách chuyên ngành dày cộp? 
🤔 Bạn luôn lúng túng trước biển thông tin vô tận và chưa thực sự biết cách phân tích, đánh giá mỗi nguồn thông tin bạn đọc? 
🤔 Bạn mong muốn phát triển tư duy phản biện thông qua việc đọc sách nhưng chưa được định hướng cách đọc sao cho hiệu quả? 
🤘 Tất cả những băn khoăn này sẽ được giải đáp trong seminar với chủ đề: Critical Reading for University Students do tiến sỹ Chong Su Li trình bày vào thứ Sáu, ngày 10/03/2023 lúc 9h – 12h tại Hội trường B, FPTU HCM.


👩 Tiến sĩ Chong Su Li hiện đang là giảng viên chính của Khoa Quản lý và Nhân văn, Đại học Công nghệ Petronas (UTP), Malaysia. Lấy được bằng thạc sỹ và tiến sỹ giáo dục của ĐH Oxford, Anh Quốc, cô Chong Su Li nhận được nhiều giải thưởng danh giá như giải thưởng St. Edmund’s College Dean (2014) và giải thưởng Brenda Eastwood của UKLA (2021). Trong nghiên cứu, cô Chong Su Li đặc biệt quan tâm tới giáo dục xóa mù chữ và giáo dục ngôn ngữ trong bối cảnh giao thoa đa ngôn ngữ, đa phương tiện và kiến tạo.


Còn chần chờ gì nữa mà không đăng ký tham gia một seminar vô cùng bổ ích, thú vị này. 
🔹Link đăng ký: https://forms.office.com/r/xetJjLfFXN
⏰ Thời hạn đăng ký là từ 28/2 đến 23h59 ngày 6/3/2023.
-----


🔶UPCOMING EVENT – CRITICAL READING FOR UNIVERSITY STUDENTS: WHAT, WHY AND HOW?


🤔 Are you wondering how to read books effectively, especially thick specialized books? 
🤔 Are you always confused by the endless sea of information and do not really know how to analyze and evaluate each source of information you read? 
🤔 You want to develop critical thinking through reading, but have not been oriented to read effectively? 
🤘 All these concerns will be answered in the seminar with the topic: Critical Reading for University Students presented by Dr. Chong Su Li on Friday, March 10, 2023 at 9:00 am - 12:00 pm at Hall B, FPTU HCM.


👩 Dr. Chong Su Li is currently a senior lecturer at the Department of Humanities and Management, Universiti Teknologi PETRONAS (UTP), Malaysia. Obtaining her MPhil and PhD in Education from Oxford University, UK, Dr. Chong Su Li has received many prestigious awards such as the St. Edmund's College Dean (2014) and UKLA's Brenda Eastwood Award (2021). Dr. Chong Su Li’s research interest includes literacy education and language education in the intersections of multilingualism, multimodality and meaning making.


⏰ Students who would like to attend the seminar please register on following the link from Feb 28th 2023 to 23:59 p.m. Mar 06th 2023: https://forms.office.com/r/xetJjLfFXN