Cuộc thi: Color mask - Vẽ khẩu trang, đánh tan Covid-19

Địa điểm
FPT University HCM
Thời gian
23/03/2020

 

 

Với mong muốn biến những chiếc khẩu trang đơn điệu trở nên có hồn, đồng thời góp thêm sắc màu giúp những ngày "mùa Cô Vy" sống động hơn và nhanh trôi qua, FPT Edu mở cuộc thi ảnh “Color mask - Vẽ khẩu trang, đánh tan Covid”

 

🔻 Đối tượng dự thi: Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường (đơn vị) thuộc Tổ chức Giáo dục FPT trên toàn quốc


🔻 Thể lệ và cách thức tham dự cuộc thi: https://bit.ly/3bbZjg6

🔻 Thời gian diễn ra cuộc thi: 23/03/2020 – 24/04/2020

Lịch sự kiện

Cuộc thi: Color mask - Vẽ khẩu trang, đánh tan Covid-19

Địa điểm
FPT University HCM
Thời gian
23/03/2020

 

 

Với mong muốn biến những chiếc khẩu trang đơn điệu trở nên có hồn, đồng thời góp thêm sắc màu giúp những ngày "mùa Cô Vy" sống động hơn và nhanh trôi qua, FPT Edu mở cuộc thi ảnh “Color mask - Vẽ khẩu trang, đánh tan Covid”

 

🔻 Đối tượng dự thi: Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường (đơn vị) thuộc Tổ chức Giáo dục FPT trên toàn quốc


🔻 Thể lệ và cách thức tham dự cuộc thi: https://bit.ly/3bbZjg6

🔻 Thời gian diễn ra cuộc thi: 23/03/2020 – 24/04/2020