Page 10 - Đại học FPT trong tôi - Summer 2021
P. 10

NGUYỄN                      Nhắc đến Toán, là nhắc đến
                                 sự phức tạp và rối rắm của
                                 những dãy số, biểu thức, hay
                                 hình học không gian. Bởi nên
                                 những ai có thể chinh phục
        LƯƠNG                       được độ khó của môn này đều
                                 khiến ta trầm trồ. Nhưng thật
                                 ra, mọi kỳ tích trên thế gian
                                 này đều xuất phát từ đam
                                 mê. Có đam mê được bộc lộ
        HÀ:                        từ bé, nhưng cũng có khi lại
                                 đến từ chữ “duyên” như nhà
                                 quán quân Giải tích Kỳ thi
                                 Olympic Toán học Đại học
        BÉN DUYÊN MÔN                   FPT, bạn Nguyễn Lương Hà.

        TOÁN VÌ “TIẾNG VIỆT

        PHẢI HỌC TỚI

        29 CHỮ CÁI

        CÒN TOÁN CHỈ

        HỌC CÓ 10 SỐ”
        10                                                                                       11
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15