Page 4 - Đại học FPT trong tôi - Summer 2021
P. 4

ĐẠI HỌC FPT TP.HCM CHÍNH THỨC

           KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI HƠN

            20 RESORT - KHÁCH SẠN 5 SAO

        NGÀNH QUẢN TRỊ DU LỊCH & KHÁCH SẠN

        Ngày 22/1/2021, Đại học FPT TP.HCM chính thức ký MOU - thỏa thuận hợp tác với hơn 20
        doanh nghiệp Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn 5 sao tại Hội trường B Campus. Đây là sự kiện
        mở ra nhiều cơ hội, lựa chọn cho sinh viên Đại học FPT TP.HCM với các kỳ OJT, thực tập, làm
        việc trong khi học và sau tốt nghiệp.

        Đại học FPT TP.HCM ký MOU cùng các đối  vụ Du lịch & Thương mại TST - Du lịch lữ
        tác là những khách sạn 4-5 sao đến từ khắp  hành, Công ty du lịch Vietvision - Du lịch lữ
        các tỉnh thành Việt Nam: Movenpick Hà  hành, Vietravel - Du lịch lữ hành.
        Nội (5 sao), Movenpick Resort Cam Ranh (5
        sao), TUI BLUE Resort (5 sao), Victoria Hoi  Tại sự kiện, đại diện các doanh nghiệp đã có
        An Resort (4 sao), Pullman Phú Quốc Beach  phần giới thiệu về doanh nghiệp cũng như đề
        Resort (5 sao), Sofitel Saigon Plaza (5 sao), Le  xuất hợp tác về việc cung cấp nhân sự với phía
        Meridien Sai Gon (5 sao), Pullman Vung Tau (5  nhà trường cho chuyên ngành Du lịch - Nhà
        sao), Marina Bay Vung Tau (5 sao), Azerai Can  hàng - Khách sạn. Tham gia buổi MOU, các
        Tho (5 sao), Hoàn Mỹ Resort (4 sao), Hotel des  bạn sinh viên ngành Quản trị Du lịch & Quản
        Arts (4 sao), New World Hotel (5 sao), Hotel  trị Khách sạn đã được gặp gỡ, chứng kiến Lễ
        Nikko Saigon (5 sao), Caravelle Hotel (5 sao),  ký kết MOU giữa nhà trường với các doanh
        Intercontinental Nha Trang (5 sao), Terracotta  nghiệp. Đồng thời, được giao lưu và xây dựng
        Resort (4 sao), TST Tourist Công ty CP Dịch  các mối quan hệ mật thiết giữa cho mình và        4                                                                                        5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9