Page 8 - Đại học FPT trong tôi - Summer 2021
P. 8

TỪ TRỌNG ĐỨC:
           HÀNH TRÌNH ĐỊNH VỊ BẢN THÂN


        VÀ CHẠM ĐẾN NGÔI VƯƠNG CÓC VÀNG        Đối với sinh viên trường F, hai chữ “Cóc Vàng” có lẽ là danh hiệu mà mọi thế hệ sinh viên khi
        đặt chân vào Đại học FPT đều mong muốn một lần chạm đến. Nếu xem thành tích học tập
        xuất sắc là điều kiện cần, thì tham gia hoạt động phong trào sôi nổi mới là điều kiện đủ để
        hội tụ nên một Cóc Vàng chính hiệu. Tại Lễ Tôn vinh Học kỳ Fall năm 2020 vừa qua, cái tên
        duy nhất được xướng lên ở danh hiệu cao quý này chính là Từ Trọng Đức – cậu sinh viên đến
        từ ngành Kỹ thuật phần mềm.


           ĐẠI HỌC VÀ CÔNG CUỘC       Khuyến Khích cùng giải Ba quốc gia môn Tin
            ĐỊNH VỊ BẢN THÂN        học trong 2 năm liên tiếp, con đường đến với
                            Đại học FPT của Trọng Đức trở nên rộng mở
        Từ Trọng Đức hiện đang là sinh viên năm 2  hơn. Tuy nhiên, Trọng Đức chia sẻ không vì
        - ngành Kỹ thuật phần mềm tại Đại học FPT  vậy mà cậu trở nên tự mãn và ngủ quên trên
        TP. HCM. Nhắc đến Trọng Đức, bạn bè hầu  chiến thắng. Ở những bước chân đầu tiên của
        như ai cũng biết cậu sinh viên này có xuất thân  hành trình 4 năm Đại học FPT, Đức đã đặt
        cực “xịn”. “Xịn” không phải vì “nhà mặt phố, bố  mục tiêu cho mình là phải tiếp tục phấn đấu để
        làm to” như trong truyền thuyết thường thấy  trở thành một con người mới – trưởng thành
        mà bởi chính suất học bổng “vạn người mê” -  và vững vàng hơn.
        100% tại Đại học FPT.
                            Trọng Đức không ngại bật mí rằng giành được
        Ngay từ những năm cấp 3, với lợi thế là học  danh hiệu Cóc Vàng không phải nằm ngoài
        sinh trường chuyên của tỉnh và từng giành giải  kỳ vọng và “tính toán” của Đức. Mỗi học kỳ,
        8                                                                                        9
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13