Page 9 - Đại học FPT trong tôi - Summer 2021
P. 9

Trọng Đức đều nỗ lực cho việc học, chứ không  Tuy nhiên, đằng sau bốn chữ “học tập tích cực”
        chỉ “qua môn” là xong, song song đó là tích cực  mà Trọng Đức nhắn nhủ là cả một hành trình
        tham gia các cuộc thi. Trái ngọt của quá trình  nỗ lực, miệt mài không hề nhỏ bé. “Khi học tập
        miệt mài định vị này là 3 học kỳ vừa qua, tại  trên lớp, nếu có vấn đề gì không rõ thì mình sẽ
        Lễ Tôn vinh mỗi kỳ đều không bỏ sót cái tên  tự tìm hiểu, nếu vẫn không hiểu thì sẽ email
        Từ Trọng Đức. Đặc biệt hơn là chuyện “thăng  cho giảng viên. Sau giờ học mình sẽ tìm đến
        hạng” qua mỗi kỳ học, từ Sinh viên Giỏi vươn  các lớp học khác để xin dự thính hoặc tìm đọc
        lên Sinh viên Xuất Sắc và ở học kỳ thứ ba, Cóc  sách tài liệu bên ngoài, tự tìm hiểu các kiến
        Vàng chính thức gọi tên cậu sinh viên có tinh  thức mới”. Vậy nên, chuyện thời gian tham gia
        thần cầu tiến đáng nể phục – Từ Trọng Đức. các lớp dự thính ở trường của Đức còn nhiều
        Tự nhận mình chưa phải là là cái tên nổi bật  hơn thời gian tham gia học chính khoá là điều
        trong những hoạt động phong trào ở Đại học  không quá bất ngờ.
        FPT, thế nên Đức thổ lộ rằng cậu đã tìm cách
        “ghi điểm” bằng cách tham gia những cuộc thi  Học tập tích cực, theo Trọng Đức không phải
        lập trình trong và ngoài trường như F- Talent  là việc học “bất chấp” và tự gắn cho mình chiếc
        Code, ACM - ICPC. Hầu như mọi cuộc thi  mác sinh viên IT với cặp kính cận dày cui chỉ
        dành cho sinh viên ngành này không nơi nào  biết đến học. Tích cực với Đức còn là chuyện
        vắng bóng gương mặt Cóc Vàng. Kết quả,  biết cân đối thời gian hợp lý và dành thời gian
        trong cuộc thi Lập trình quốc tế ACM - ICPC  cho những sở thích của mình. Ngoài lực hấp
        tổ chức tại Cần Thơ năm 2020, Trọng Đức đã  dẫn là những cuộc thi lập trình, Đức cũng bật
        cùng đồng đội giành được giải Ba vòng miền  mí thêm rằng cậu rất đam mê điện ảnh, đọc
        Nam và giải Nhì vòng Quốc gia.     sách. Bên cạnh đó, Đức cũng đang tập tành
                            học thêm tiếng Trung và tiếng Pháp.
             KỸ NĂNG TỰ HỌC
           LÀ QUAN TRỌNG NHẤT        Chia sẻ về dự định của mình trong thời gian
                            tới, Trọng Đức cho biết cậu vẫn quyết tâm
        Khi được hỏi về bí kíp vượt vũ môn ở trường F  giữ vững phong độ học tập. Đồng thời, Đức
        và đặc biệt là để giật danh hiệu Cóc Vàng một  cũng chờ đợi học kỳ OJT – thực tập tại doanh
        cách “ngon ơ”, lời khuyên mà Từ Trọng Đức  nghiệp để có thể trải nghiệm môi trường làm
        gửi đến cũng có phần gọn ghẽ giống như chính  việc trong thực tế, thu nhận thêm các kỹ năng
        chủ nhân Cóc Vàng vậy. Với Trọng Đức, “học  khi làm việc và có cơ hội để hiện thực hoá
        tập tích cực” là bí kíp nằm lòng để Đức luôn cố  những ý tưởng của mình.
        gắng và rèn luyện.
                                            Ái Nhi


 8                                             9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14