Đào tạo khác biệt


Với lợi thế là thành viên của tập đoàn công nghệ FPT, sinh viên Đại học FPT được tiếp cận nhanh chóng với xu hướng phát triển thế giới. Chương trình đào tạo cử nhân ngành Kỹ thuật Phần mềm tại Đại học FPT được thiết kế căn cứ chuẩn ACM, ABET, VINASA (*), các chuẩn học thuật - nghề nghiệp toàn cầu với sự tư vấn của các chuyên gia và doanh nghiệp danh tiếng như Tập đoàn FPT, Tập đoàn IBM… Chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Phần mềm của Đại học FPT tích hợp kiến thức và kỹ năng, sinh viên nhanh chóng thích nghi nhanh chóng với môi trường doanh nghiệp.

 

Đội ngũ Giảng viên có kinh nghiệm và chuyên môn cao với trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ. Lãnh đạo ưu tú của các doanh nghiệp phần mềm danh tiếng là diễn giả trong các hội thảo, cố vấn trong các cuộc thi tại Đại học FPT. 100% sinh viên tham gia Học kỳ Đào tạo trong doanh nghiệp và thực hiện Khoá luận tốt nghiệp. Sinh viên ngành Kỹ thuật Phần mềm tại Đại học FPT thông thạo Tiếng Anh và Tiếng Nhật, sẵn sàng cho sự nghiệp toàn cầu. Sinh viên đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương IELTS 6.0 trước khi bước vào Học kỳ chuyên ngành, Học kỳ đào tạo trong doanh nghiệp.

 

(*) ACM: Association for Computing Machinery.
ABET: Accreditation Board for Engineering and Technology.
VINASA: Hiệp hội Phần mềm Việt Nam.