Đào tạo khác biệt


  • Sinh viên học tập với giáo trình bản quyền quốc tế, được nhập khẩu trực tiếp từ các nhà xuất bản danh tiếng trên thế giới.


  • Sinh viên học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh.


  • Ngay từ năm đầu tiên, sinh viên học 1 học kỳ tiếng Anh tại nước ngoài.


  • Sinh viên được đào tạo song song ngoại ngữ thứ 2 là tiếng Hoa.


  • Sinh viên có 1 – 2 học kỳ học tập chuyên ngành tại trường Đại học KDU, Malaysia hoặc Southwestern Universit, Cebu, Philippines.


  • Đến năm thứ 3, sinh viên được làm việc thực tế từ 4 – 8 tháng tại các khách sạn đạt chuẩn quốc tế trong học kỳ Thực tập tại doanh nghiệp (On the Job Training).


  • Bên cạnh kiến thức chuyên ngành, sinh viên ngành Quản trị khách sạn còn được trau dồi kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống, đàm phán, quản lý thời gian, quản lý tài chính…qua các hoạt động phát triển cá nhân.