Đào tạo khác biệt


  • Sinh viên học tập với giáo trình bản quyền quốc tế, được nhập khẩu trực tiếp từ các nhà xuất bản danh tiếng trên thế giới. 
  • Sinh viên được đào tạo song song ngoại ngữ thứ 2 là tiếng Anh 
  • Ngay từ năm đầu tiên, sinh viên có 1 học kỳ học tiếng Anh tại nước ngoài. 
  • Sinh viên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc có 1 học kỳ chuyên ngành tại Trường Đại học Hongik, Hàn Quốc. 
  • Năm thứ 3, sinh viên được làm việc thực tế từ 4 – 8 tháng tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong học kỳ Thực tập tại doanh nghiệp (On the Job Training).
  • Bên cạnh kiến thức chuyên ngành, sinh viên ngành Ngôn ngữ Hàn còn được trau dồi kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống, đàm phán, quản lý thời gian, quản lý tài chính…qua các hoạt động phát triển cá nhân.