Nếu đã có người thân học tại Đại học FPT thì khi nhập học có được giảm học phí không?

Nếu em có người thân là anh chị em ruột đã hoặc đang học tại trường Đại học FPT, em sẽ nhận được học bổng Tiếp nối có giá trị 30% dành cho gia đình có 2 con trở lên cùng học Đại học FPT suốt 4 năm học.