Ngôn ngữ Anh công nghệ thông tin và ngôn ngữ Anh thương mại thì cơ hội việc làm chuyên ngành nào cao hơn ạ?

2 ngành này đều có thế mạnh riêng, cơ hội việc làm là như nhau. Tuy nhiên, tùy theo niềm yêu thích của em, hoặc trong quá trình học em sẽ nhận ra thế mạnh của mình trong lĩnh vực nào để chọn chuyên ngành phù hợp nhất.