Regulation

Ngành đào tạo

Bảng mã các ngành Đại học FPT như sau:

 

Khối ngành Ngành Mã ngành Chuyên Ngành
III Quản trị kinh doanh 7340101 1.   Marketing
2.   Kinh doanh quốc tế
3.   Quản trị khách sạn
4.   Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành
5.   Truyền thông đa phương tiện
V Công nghệ thông tin 7480201 6.   Kỹ thuật phần mềm
7.   IoT
8.   Hệ thống thông tin
9.  Trí tuệ nhân tạo (AI)
10.  An toàn thông tin
11.  Thiết kế đồ hoạ
VII Ngôn ngữ 7220201 12.  Ngôn ngữ Anh
7220209 13.  Ngôn ngữ Nhật
7220210 14.  Ngôn ngữ Hàn Quốc
 

Kỳ thi tuyển sinh riêng ngày 12/5/2019

Mỗi năm, Đại học FPT thường tổ chức 2 đợt thi sơ tuyển. Năm nay, kỳ thi dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12/5 và 14/7.

1. Nội dung bài thi


Các thí sinh thực hiện các bài thi bằng ngôn ngữ Tiếng Việt, trong đó:


– Bài thi 1 nhằm đánh giá năng lực phổ thông nền tảng và năng lực chuyên biệt có liên quan đến ngành học đăng ký dự thi.


– Bài thi 2 nhằm đánh giá năng lực nghị luận thông qua một bài luận có chủ đề thông dụng và gần gũi với học sinh.


2. Cấu trúc bài thi

 

Khối ngành Ngành Chuyên ngành Bài thi trắc nghiệm (120 phút) Bài thi tự luận (60 phút)
III Quản trị Kinh doanh 1. Marketing Toán Đầy đủ Dữ kiện Năng lực trí tuệ Kiến thức tổng quát Lập luận Nghị luận xã hội
2. Kinh doanh quốc tế
3. Quản trị khách sạn Toán Đầy đủ Dữ kiện Năng lực trí tuệ Lập luận
4. Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành
5. Truyền thông đa phương tiện
V Công nghệ thông tin 6. Kỹ thuật phần mềm Toán Đầy đủ Dữ kiện Lập luận
7. Hệ thống thông tin
8. Trí tuệ nhân tạo (AI)
9. Internet vạn vật (IoT)
10. An toàn thông tin
11. Thiết kế đồ hoạ Toán Đầy đủ Dữ kiện Năng khiếu đồ hoạ
VII 12.  Ngôn ngữ Anh Toán Đầy đủ Dữ kiện Năng lực trí tuệ Lập luận
13.  Ngôn ngữ Nhật
14.  Ngôn ngữ Hàn Quốc
 

 

Thang điểm: Tổng điểm tối đa: 105 điểm

Bài thi số 1: 90 điểm;

Bài thi số 2: 15 điểm;

 

Kết quả thi sơ tuyển

- Điểm chuẩn kỳ thi sơ tuyển vào ĐH FPT do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh quyết định, được công bố cho từng ngành theo từng đợt thi. Kết quả trúng sơ tuyển có giá trị trong 2 năm.


Điều kiện xét chuyển ngành: (giữa các khối ngành):

- Thí sinh đạt mức điểm thi sơ tuyển một khối ngành trên 20% so với điểm chuẩn của khối ngành đó thì có thể chuyển sang khối ngành khác (ví dụ: điểm chuẩn thi sơ tuyển là 60 điểm thì cần đạt tối thiểu để chuyển ngành là 72 điểm). Riêng khối ngành Thiết kế đồ họa không áp dụng các điều kiện chuyển ngành.