FUNDAMENTALS OF QUALITATIVE RESEARCH

Địa điểm

Đại học FPT

Thời gian
10/3/2023

🔶️ UPCOMING EVENT – FUNDAMENTALS OF QUALITATIVE RESEARCH


🎯 Với mong muốn thúc đẩy phong trào NCKH và bồi dưỡng kiến thức NCKH cho giảng viên và sinh viên, bộ môn Ngôn Ngữ Anh trường Đại học FPT, Phòng Quản lý Khoa học kết hợp với trường Đại học UTP (Malaysia) tổ chức hội thảo với chủ đề Fundamentals of Qualitative Research (những nguyên tắc cơ bản của nghiên cứu định tính). Chương trình mang đến những thông tin về giá trị của mô hình nghiên cứu định tính trong việc mô tả những phức tạp của nhận thức con người cũng như các hiện tượng xã hội. Ngoài ra, người tham dự hội thảo cũng sẽ được hướng dẫn cách phân tích dữ liệu định tính dựa trên 1 nghiên cứu cụ thể.


👩 Tiến sĩ Chong Su Li hiện đang là giảng viên chính của Khoa Quản lý và Nhân văn, Đại học Công nghệ Petronas (UTP), Malaysia. Lấy được bằng thạc sĩ và tiến sĩ giáo dục của ĐH Oxford, Anh Quốc, cô Chong Su Li nhận được nhiều giải thưởng danh giá như giải thưởng St. Edmund’s College Dean (2014) và giải thưởng Brenda Eastwood của UKLA (2021). Trong nghiên cứu, cô Chong Su Li đặc biệt quan tâm tới giáo dục xóa mù chữ và giáo dục ngôn ngữ trong bối cảnh giao thoa đa ngôn ngữ, đa phương tiện và kiến tạo. Hiện tại, cô Chong Su Li đang là Chủ tịch hiệp hội Nghiên cứu Định tính của Malaysia (QRAM).


---
THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH: 
‼️ Link đăng ký: https://forms.office.com/r/spwwFb20vf  (Link đăng ký mở đến 23h59 ngày 6/3/2023) 
⏰ Thời gian: 14:00 - 17:00, ngày 10/03/2023
🏰 Địa điểm: Hội trường B - Trường Đại học FPT Campus TP. HCM 
—-


🔶️ UPCOMING EVENT – FUNDAMENTALS OF QUALITATIVE RESEARCH


🎯With the desire to promote scientific research movement, and foster scientific research knowledge for lecturers and students, especially in the field of Social Sciences, the Department of English at FPT University in Ho Chi Minh City, the Department of Scientific Management in collaboration with the UTP University of Malaysia organize a seminar with the topic Fundamentals of Qualitative Research in hope that the seminar will help FPTU’s lecturers and staff understand more about the value of the qualitative research paradigm on the complexities of human experience and social phenomena. In addition, attendees will also be instructed in how to code qualitative data sets.


⏰ The seminar given by Dr. Chong Su Li will be held on Friday, March 10th, 2023 at 2:00 – 5:00 p.m. at Hall B, FPTU HCM.


👩 Dr. Chong Su Li is a senior lecturer at the Department of Humanities and Management, Universiti Teknologi PETRONAS (UTP), Malaysia. Dr. Chong Su Li is also the Head of UTP’s University Social Responsibility (Education Pillar). Obtaining her MPhil and PhD in Education from Oxford University, UK, Dr. Chong Su Li has received many prestigious awards such as the St. Edmund's College Dean (2014) and UKLA's Brenda Eastwood Award (2021). Dr. Chong Su Li’s research interest includes literacy education and language education in the intersections of multilingualism, multimodality and meaning-making. Currently, Ms. Chong Su Li is the President of the Qualitative Research Association of Malaysia (QRAM).


‼️Lecturers, staff and students who are interested in qualitative research please register on following the link from Feb 28th 2023 to 23:59 p.m. Mar 06th 2

Lịch sự kiện

FUNDAMENTALS OF QUALITATIVE RESEARCH

Địa điểm

Đại học FPT

Thời gian
10/3/2023

🔶️ UPCOMING EVENT – FUNDAMENTALS OF QUALITATIVE RESEARCH


🎯 Với mong muốn thúc đẩy phong trào NCKH và bồi dưỡng kiến thức NCKH cho giảng viên và sinh viên, bộ môn Ngôn Ngữ Anh trường Đại học FPT, Phòng Quản lý Khoa học kết hợp với trường Đại học UTP (Malaysia) tổ chức hội thảo với chủ đề Fundamentals of Qualitative Research (những nguyên tắc cơ bản của nghiên cứu định tính). Chương trình mang đến những thông tin về giá trị của mô hình nghiên cứu định tính trong việc mô tả những phức tạp của nhận thức con người cũng như các hiện tượng xã hội. Ngoài ra, người tham dự hội thảo cũng sẽ được hướng dẫn cách phân tích dữ liệu định tính dựa trên 1 nghiên cứu cụ thể.


👩 Tiến sĩ Chong Su Li hiện đang là giảng viên chính của Khoa Quản lý và Nhân văn, Đại học Công nghệ Petronas (UTP), Malaysia. Lấy được bằng thạc sĩ và tiến sĩ giáo dục của ĐH Oxford, Anh Quốc, cô Chong Su Li nhận được nhiều giải thưởng danh giá như giải thưởng St. Edmund’s College Dean (2014) và giải thưởng Brenda Eastwood của UKLA (2021). Trong nghiên cứu, cô Chong Su Li đặc biệt quan tâm tới giáo dục xóa mù chữ và giáo dục ngôn ngữ trong bối cảnh giao thoa đa ngôn ngữ, đa phương tiện và kiến tạo. Hiện tại, cô Chong Su Li đang là Chủ tịch hiệp hội Nghiên cứu Định tính của Malaysia (QRAM).


---
THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH: 
‼️ Link đăng ký: https://forms.office.com/r/spwwFb20vf  (Link đăng ký mở đến 23h59 ngày 6/3/2023) 
⏰ Thời gian: 14:00 - 17:00, ngày 10/03/2023
🏰 Địa điểm: Hội trường B - Trường Đại học FPT Campus TP. HCM 
—-


🔶️ UPCOMING EVENT – FUNDAMENTALS OF QUALITATIVE RESEARCH


🎯With the desire to promote scientific research movement, and foster scientific research knowledge for lecturers and students, especially in the field of Social Sciences, the Department of English at FPT University in Ho Chi Minh City, the Department of Scientific Management in collaboration with the UTP University of Malaysia organize a seminar with the topic Fundamentals of Qualitative Research in hope that the seminar will help FPTU’s lecturers and staff understand more about the value of the qualitative research paradigm on the complexities of human experience and social phenomena. In addition, attendees will also be instructed in how to code qualitative data sets.


⏰ The seminar given by Dr. Chong Su Li will be held on Friday, March 10th, 2023 at 2:00 – 5:00 p.m. at Hall B, FPTU HCM.


👩 Dr. Chong Su Li is a senior lecturer at the Department of Humanities and Management, Universiti Teknologi PETRONAS (UTP), Malaysia. Dr. Chong Su Li is also the Head of UTP’s University Social Responsibility (Education Pillar). Obtaining her MPhil and PhD in Education from Oxford University, UK, Dr. Chong Su Li has received many prestigious awards such as the St. Edmund's College Dean (2014) and UKLA's Brenda Eastwood Award (2021). Dr. Chong Su Li’s research interest includes literacy education and language education in the intersections of multilingualism, multimodality and meaning-making. Currently, Ms. Chong Su Li is the President of the Qualitative Research Association of Malaysia (QRAM).


‼️Lecturers, staff and students who are interested in qualitative research please register on following the link from Feb 28th 2023 to 23:59 p.m. Mar 06th 2