FPT – TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM vươn tầm thế giới

Doanh thu Doanh thu
0 tỷ đồng
Nhân sự Nhân sự
0 nhân viên
Hiện diện tại Hiện diện tại
0 Quốc gia
0 Châu lục

4 lĩnh vực hoạt động và 7 đơn vị thành viên liên kết