Tổ chức giáo dục FPT - Làm khác để làm tốt

Tổ chức giáo dục FPT được thành lập năm 1999. Qua 20 năm hình thành – xây dựng – phát triển, Tổ chức giáo dục FPT đã trở thành hệ thống giáo dục lớn của Việt Nam, gồm các hệ giáo dục đào tạo: Tiểu học, Trung học Phổ thông, Cao đẳng, Đại học, sau Đại học, đào tạo nghề, đào tạo dành cho khối doanh nghiệp… và các dự án ươm tạo.
Hiện tại, Tổ chức giáo dục FPT đã đạt quy mô:

HS-SV, học viên HS-SV, học viên
> 0 Học sinh - Sinh viên
Cán bộ, giảng viên Cán bộ, giảng viên
> 0 Cán bộ, giảng viên
Hiện diện tại Hiện diện tại
0 cơ sở
0 tỉnh thành
Quốc tế Quốc tế
0 đối tác
0 quốc gia

Mục tiêu đến năm 2020 có 150.000 sinh viên, trong đó sinh viên nước ngoài chiếm 15%

Với định hướng iGSM – [Industry Relevant – Global – Smart Education – Mega], Tổ chức Giáo dục FPT kỳ vọng đưa giáo dục Việt Nam cạnh tranh trên tầm khu vực và thế giới.

 

Industry Relevant

 

Global

 

Smart Education

 

Mega

 

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN