Graduation with Industry

Địa điểm
FPT University HCM
Thời gian
04/08/2020

 

 

📣📣📣 LOA LOA LOA LOA 📢📢📢

CƠ HỘI VÀNG CHO NHỮNG BẠN MONG MUỐN PASS ĐỒ ÁN

🌻Ngày 4/8 sắp tới, nhiều doanh nghiệp sẽ đến ĐH FPT tuyển dụng sinh viên thực hiện dự án. Tại đây, sinh viên sắp bắt đầu kỳ 9 có thể chọn lựa những dự án phù hợp. Hoàn thành tốt một trong các dự án này tương đương với việc, sinh viên đã hoàn thành kỳ bảo vệ đồ án. 

🌻Hoạt động này nhằm mục đích kết nối doanh nghiệp và sinh viên gần nhau hơn. Sinh viên có cơ hội tiếp cận và cọ xát với những dự án thực tế, hiện thực hoá những ứng dụng khả thi. Trong khi đó, doanh nghiệp có thể chọn lọc được những bạn sinh viên ưu tú nhất. Tham dự chương trình có đại diện các doanh nghiệp, giảng viên các bộ môn và sinh viên. 

Theo đó, chương trình gồm nội dung hai phần.

1. Doanh nghiệp trình bày về các dự án đang hoặc sẽ thực hiện.

2. Sinh viên sẽ hỏi đáp những thông tin cụ thể và chọn lựa dự án phù hợp với năng lực, nhu cầu của bản thân.

🌻Gia nhập các dự án, sinh viên có nhiều cơ hội trưởng thành nhanh chóng cùng những anh chị làm việc tại các doanh nghiệp. Đặc biệt, nếu hoàn thành tốt các dự án, sinh viên có thể được chấm điểm cao, pass kỳ bảo vệ đồ án.

Các doanh nghiệp sẽ đến tham gia tuyển dụng sinh viên thực hiện dự án trong chương trình gồm: 

🍀CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ACIS

🍀CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TK 25 (25 Inc.)

🍀CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KODIMO

🍀CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT (FPT INFORMATION SYSTEM)

🍀VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO (SHTP-IC).


Xem thêm thông tin chi tiết về các công ty, TẠI ĐÂY.

⭕️ Thời gian: 8h30, ngày 04/08/2020
⭕️ Địa điểm: Thư viện Đại học FPT, Khu công nghệ cao, Q.9

***Vào cửa tự do***

 

 

Lịch sự kiện

Graduation with Industry

Địa điểm
FPT University HCM
Thời gian
04/08/2020

 

 

📣📣📣 LOA LOA LOA LOA 📢📢📢

CƠ HỘI VÀNG CHO NHỮNG BẠN MONG MUỐN PASS ĐỒ ÁN

🌻Ngày 4/8 sắp tới, nhiều doanh nghiệp sẽ đến ĐH FPT tuyển dụng sinh viên thực hiện dự án. Tại đây, sinh viên sắp bắt đầu kỳ 9 có thể chọn lựa những dự án phù hợp. Hoàn thành tốt một trong các dự án này tương đương với việc, sinh viên đã hoàn thành kỳ bảo vệ đồ án. 

🌻Hoạt động này nhằm mục đích kết nối doanh nghiệp và sinh viên gần nhau hơn. Sinh viên có cơ hội tiếp cận và cọ xát với những dự án thực tế, hiện thực hoá những ứng dụng khả thi. Trong khi đó, doanh nghiệp có thể chọn lọc được những bạn sinh viên ưu tú nhất. Tham dự chương trình có đại diện các doanh nghiệp, giảng viên các bộ môn và sinh viên. 

Theo đó, chương trình gồm nội dung hai phần.

1. Doanh nghiệp trình bày về các dự án đang hoặc sẽ thực hiện.

2. Sinh viên sẽ hỏi đáp những thông tin cụ thể và chọn lựa dự án phù hợp với năng lực, nhu cầu của bản thân.

🌻Gia nhập các dự án, sinh viên có nhiều cơ hội trưởng thành nhanh chóng cùng những anh chị làm việc tại các doanh nghiệp. Đặc biệt, nếu hoàn thành tốt các dự án, sinh viên có thể được chấm điểm cao, pass kỳ bảo vệ đồ án.

Các doanh nghiệp sẽ đến tham gia tuyển dụng sinh viên thực hiện dự án trong chương trình gồm: 

🍀CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ACIS

🍀CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TK 25 (25 Inc.)

🍀CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KODIMO

🍀CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT (FPT INFORMATION SYSTEM)

🍀VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO (SHTP-IC).


Xem thêm thông tin chi tiết về các công ty, TẠI ĐÂY.

⭕️ Thời gian: 8h30, ngày 04/08/2020
⭕️ Địa điểm: Thư viện Đại học FPT, Khu công nghệ cao, Q.9

***Vào cửa tự do***