Hồ Thanh Xuân


“Kiến thức tại Đại học FPT được cập nhật rất sát với thực tế, từ sách và từ thầy cô. Kỹ năng mềm cũng là một sự khác biệt. Khi mình đi thực tập hay đi làm chính thức, mình cũng đủ tự tin với các kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp, thuyết trình đã có qua 4 năm học tập tại trường”.