Học kỳ 4


Thái độ chuyên nghiệp

  • Tuân thủ chặt chẽ theo nguyên tắc, quy định và đạo đức nghề nghiệp của người điều hành tour/hướng dẫn viên du lịch.

  • Chủ động lên kế hoạch phát triển cho nghề nghiệp của mình.

  • Luôn cập nhật thông tin trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và lữ hành

Tóm lại, với hơn 130 tín chỉ sẽ trang bị những kiến thức và kỹ năng nền tảng giúp sinh viên thích nghi nhanh chóng với công việc:

1. Kỹ năng thiết lập và quản lý tài chính

2. Kiến thức về tổng quan thị trường và những địa điểm du lịch

3. Kiến thức và kỹ năng tổ chức tour du lịch

4. Kiến thức và kỹ năng truyền thông du lịch

5. Kiến thức và kỹ năng mềm, khéo léo trong giao tiếp và xúc tiến thương mại hóa du lịch

6. Cọ xát với môi trường thực tế

7.     Kiến thức và kỹ năng chi tiết của một nhà quản trị