Học kỳ 5


  • Sản xuất được các sản phẩm hình ảnh, audio, video cho truyền thông đại chúng (phát thanh, truyền hình, báo mạng) và cho hoạt động quảng cáo – quan hệ công chúng

  • Xây dựng các chiến dịch truyền thông cho các tổ chức, doanh nghiệp để phát triển thương hiệu

  • Nắm vững các kiến thức chuyên sâu về marketing và quảng cáo