Học ngành này - Làm nghề gì?


  • Phiên dịch, biên dịch tiếng Anh.

  • Phóng viên quốc tế.

  • Quản trị dự án Công nghệ Thông tin tại các công ty toàn cầu, Kỹ sư cầu nối.

  • Điều phối viên, chuyên viên làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngoại giao, xuất nhập khẩu.

  • Thư ký, trợ lý đối ngoại trong các công ty, tập đoàn kinh tế, bộ ngoại giao, lãnh sự quán…