Hướng dẫn cách thay đổi nguyện vọng đại học bằng phiếu ĐKXT 2018

Hướng dẫn cách thay đổi nguyện vọng đại học bằng phiếu ĐKXT 2018 cụ thể. Sau khi biết điểm thi THPT Quốc gia, thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng đại học. Thí sinh có thể chọn thay đổi nguyện vọng đại học trực tuyến hoặc bằng phiếu ĐKXT.

 

Thí sinh chọn Đại học FPT là nguyện vọng 1 và 2 sẽ được cộng 4 điểm ưu tiên. Đây là sự khuyến khích dành cho các thí sinh có nguyện vọng vào Đại học FPT. Và cũng là điểm lưu ý khi thời gian để thay đổi nguyện vọng chính thức từ 19/07.

 

Năm 2018, thí sinh có thể chọn thay đổi nguyện vọng đại học bằng phiếu ĐKXT. Thời gian thay đổi nguyện vọng đại học bằng phiếu ĐKXT từ 19-7 đến 17h ngày 28-7-2018. Phương thức này dành cho thí sinh điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu đăng ký dự thi.

 

Hướng dẫn cách thay đổi nguyện vọng đại học bằng phiếu ĐKXT cụ thể:

 

Phiếu ĐKXT năm 2018 có 8 mục khác nhau, thí sinh cần ghi thống nhất và chính xác. Thông tin điều chỉnh ĐKXT được khai trên 2 phiếu (Phiếu số 1 nộp cho nơi nhận hồ sơ, Phiếu số 2 thí sinh lưu để đối chiếu sau này nếu cần).

 

Phần THÔNG TIN CÁ NHÂN: Ghi chính xác và thống nhất với thông tin trong Phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp.

 

Ở mục “Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên”: Nếu thí sinh có sửa “Khu vực ưu tiên tuyển sinh” hoặc “Đối tượng ưu tiên tuyển sinh” thì đánh dấu X vào ô tương ứng (trong mục “Khu vực ưu tiên tuyển sinh” điền một trong các mã KV1, KV2-NT, KV2 hoặc KV3 tương ứng với khu vực ưu tiên của thí sinh được hưởng; trong mục “Đối tượng ưu tiên tuyển sinh” điền một trong các ký hiệu từ 01 đến 07 tương ứng với đối tượng ưu tiên của thí sinh được hưởng. Nếu không thuộc đối tượng ưu tiên thì để trống).

 

Hướng dẫn cách thay đổi nguyện vọng đại học bằng phiếu ĐKXT 


Bước 1: Ghi đầy đủ thông tin về NV đăng ký xét tuyển sau khi đã điều chỉnh vào bảng mới. Lưu ý điền đầy đủ từ cột (1) đến cột (5).

Bước 2: So sánh bảng mới với bảng cũ (đã đăng ký khi làm thủ tục dự thi). Điền “Nội dung thay đổi ” vào cột (6). Cụ thể như sau
– Trường hợp thí sinh không thay đổi thứ tự NV ưu tiên và các nội dung đã đăng ký. Thí sinh ghi số 0 tại cột (6) cùng hàng.
– Trường hợp thay đổi thứ tự NV ưu tiên và giữ nguyên các nội dung khác. Thí sinh ghi số thứ tự NV ưu tiên cũ tại cột (6) cùng hàng.
– Trường hợp thay đổi khác thì ghi TĐ tại cột 6 cùng hàng.

cach-thay-doi-nguyen-vong-dai-hoc-bang-phieu-dkxt-hcmuni.fp.edu.vn-2
Ví dụ cụ thể:
– Trong bảng trên, nguyện vọng 1 của bảng mới giống với nguyện vọng 2 của bảng cũ. Vì vậy điền số 2 (số thứ tự NV ưu tiên cũ) vào cột 6, hàng 1.
– Nguyện vọng 2 của bảng mới thay đổi so với bảng cũ. Thí sinh điền "TĐ" vào cột 6, hàng 2.
– Nguyện vọng 4 của bảng mới không đổi so với bảng cũ. Thí sinh điền số 0 vào cột 6, hàng 4.
– Sau khi hoàn thành, thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng đại học. Nếu có sai sót đề nghị điều chỉnh trước 17h ngày 30/07 tại điểm nhận hồ sơ.

Video hướng dẫn cách thay đổi nguyện vọng đại học trực tuyến:

 

TD (Tổng hợp)

Tin tức Liên quan