Hướng dẫn sử dụng Schoolrank - Công cụ xếp hạng học sinh THPT trên cả nước

Schoolrank - công cụ xếp hạng học sinh THPT trên cả nước. Dựa theo kết quả của bảng xếp hạng này, những học sinh thuộc TOP50 trở lên sẽ đủ tiêu chuẩn xét tuyển vào Đại học FPT năm 2020.