Hướng dẫn sử dụng Zoom tham gia Lễ tựu trường và các hoạt động ORT trực tuyến

Trước  diễn  biến phức tạp của dịch COVID19, Tân  sinh  viên  trường  Đại  học  FPT  sẽ  tham  gia  Lễ  tựu  trường  và  các  hoạt  động  Tuần  lễ  định  hướng  (Orientation  Week  - ORT) trực  tuyến. Tân sinh viên có thể sử dụng Điện thoại, Máy tính bảng hoặc Laptop tham gia. Để  giúp  sinh  viên  dễ  dàng  download và  sử  dụng  công  cụ  tham  gia  Zoom, Đại  học  FPT  tổng  hợp  các  bước  hướng  dẫn  như  sau: 

 

 

Link tải Zoom trên Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

Link tải Zoom trên IOS: https://apps.apple.com/vn/app/zoom-cloud-meetings/id546505307?l=vi

Trường Đại học FPT sẽ gửi thông tin về ID Zoom của Lễ tựu trường và các hoạt động Tuần lễ định hướng vào Email @fpt.edu.vn của Tân sinh viên. Các bạn Tân sinh viên lưu ý kiểm tra mail thường xuyên, giữ liên lạc với các anh chị BroSis và các anh chị cán bộ nhà trường/. 

 

Tin tức Liên quan