HƯỚNG DẪN THI LUẬN KỲ THI HỌC BỔNG ĐẠI HỌC FPT NĂM 2021

HƯỚNG DẪN THI LUẬN

(Kỳ thi học bổng ngày 18/07/2021 – Trường Đại học FPT Hệ đại học chính quy)

 

A- Trước khi làm bài thi

- Cài đặt app “Genius Scan – PDF Scanner”, xem hướng dẫn sử dụng tại: https://youtu.be/3X8qwF2eFpc

-   12h30 ngày 17/7/2021: Nhận thông báo số báo danh (2 cách)

 

     Thí sinh truy cập website https://hcmuni.fpt.edu.vn/thi-sinh/tra-cuu


     Hoặc mở SMS để nhận thông báo số báo danh.

-    Thí sinh điền các thông tin cá nhân vào đầu bài dự thi, bao gồm: Số CCCD/CMND, Họ tên, Số báo danh, Nơi đăng ký học.

-     Thí sinh viết nội dung cam kết sau đây vào đầu bài thi và ký, ghi rõ họ tên xác nhận bên dưới:

“Tôi…………….., ký tên dưới đây để cam đoan bài thi do tôi tự làm và không có bất cứ tranh chấp nào về mặt tác quyền. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tôi đồng ý để Trường ĐH FPT toàn quyền sử dụng bài dự thi của tôi."

Chữ ký của thí sinh (Ký, ghi rõ họ tên).

-   8h00 ngày 18/07/2021

Thí sinh truy cập vào một trong các website sau đây để nhận đề thi:

https://daihoc.fpt.edu.vn/bai-luan-hoc-bong

https://daihocfpt.edu.vn/bai-luan-hoc-bong


B- Làm và nộp bài

1.      Làm bài:

-       Thí sinh làm bài luận viết tay trên giấy A4 hoặc giấy vở học sinh.

-       Đánh số ở cuối mỗi trang dạng “trang M/N”, trong đó M là số trang, N là tổng số trang.  

-       Thời gian làm bài: 90 phút (từ 8h15 - 9h45 ngày 18/07/2021).

2.      Nộp bài:

-         Thời gian nộp bài: từ 9h45 đến 10h00, và có thể được kéo dài thời gian nộp bài tới 11h00 nếu như có trục trặc về đường truyền. Tuy nhiên trong mọi trường hợp bài làm phải hoàn thiện để nộp trước 10h00.

-         Thí sinh dùng app Genius Scan chụp các trang của bài làm và lưu vào 1 file pdf, yêu cầu dung lượng file tối đa 5Mb.

-         Đặt tên file: <SỐ CCCD/CMND>_<HỌ TÊN (không có dấu)>_<SỐ BÁO DANH>_<NƠI ĐĂNG KÝ HỌC (HN/HCM/ĐN/CT/QN)>

Ví dụ:

 Họ tên  Nguyễn Văn A
 Số CMND  112345678
 Số báo danh  FU250001
 Đăng ký học tại           Hà Nội
 Tên file  112345678_NguyenVanA_FU250001_HN-  Thí sinh gửi bài dự thi với subject là <HB DHFPT 2021_<Số báo danh>> theo địa điểm đăng ký học, cụ thể:

Hà Nội: [email protected] (email backup: [email protected])

Tp.HCM: [email protected] (email backup: [email protected])

Đà Nẵng: [email protected] (email backup: [email protected])

Cần Thơ: [email protected] (email backup: [email protected])

Quy Nhơn: [email protected] (email backup: [email protected])


Lưu ý: Thí sinh đăng ký học tại địa điểm nào chỉ gửi bài dự thi vào email của địa điểm đó. Thí sinh chỉ gửi bài dự thi vào email backup của địa điểm đăng ký học nếu email của địa điểm đó lỗi, KHÔNG gửi đồng thời cả 2 địa chỉ email của địa điểm học. Thí sinh chịu trách nhiệm lưu bài thi giấy và các file bài làm đến hết thời gian nhập học để trường hậu kiểm khi cần thiết.

 

Tin tức Liên quan