Kết nối Cựu sinh viên

Địa điểm
Đại học FPT TP.HCM
Thời gian
20/11/2020
 

🎓🎓🎓 Với mong muốn tạo sự kết nối các thế hệ sinh viên, ngày 20/11 trường Đại học FPT TP.HCM  sẽ diễn ra buổi sinh hoạt "Kết nối Cựu sinh viên" các khóa của trường. Đồng thời buổi sinh hoạt sẽ ra mắt CLB Cựu sinh viên trường Đại học FPT TP.HCM. 

 

📢Nội dung chương trình: 

 

  ✅ Tham gia buổi tọa đàm Alumni Meeting.

  ✅ Ra mắt CLB Cựu sinh viên -  nơi kết nối của cộng đồng sinh viên và cựu sinh viên FPT 

  ✅ Giới thiệu website “Cổng thông tin Cựu sinh viên”  Alumni Portal.

  ✅ Tiệc trà thân mật

 

 

Thông tin sự kiện
📍 Trường Đại học FPT HCM
⏰ Thời gian: 7h - 12h00, ngày 20/11/2020

 

 

 

Lịch sự kiện

Kết nối Cựu sinh viên

Địa điểm
Đại học FPT TP.HCM
Thời gian
20/11/2020
 

🎓🎓🎓 Với mong muốn tạo sự kết nối các thế hệ sinh viên, ngày 20/11 trường Đại học FPT TP.HCM  sẽ diễn ra buổi sinh hoạt "Kết nối Cựu sinh viên" các khóa của trường. Đồng thời buổi sinh hoạt sẽ ra mắt CLB Cựu sinh viên trường Đại học FPT TP.HCM. 

 

📢Nội dung chương trình: 

 

  ✅ Tham gia buổi tọa đàm Alumni Meeting.

  ✅ Ra mắt CLB Cựu sinh viên -  nơi kết nối của cộng đồng sinh viên và cựu sinh viên FPT 

  ✅ Giới thiệu website “Cổng thông tin Cựu sinh viên”  Alumni Portal.

  ✅ Tiệc trà thân mật

 

 

Thông tin sự kiện
📍 Trường Đại học FPT HCM
⏰ Thời gian: 7h - 12h00, ngày 20/11/2020