Khi nào thì tôi có thể nộp hồ sơ vào trường? Và hồ sơ bao gồm những gì?

Mỗi năm, vào khoảng tháng 2, Đại học FPT sẽ bắt đầu nhận đăng ký của thí sinh qua cổng đăng ký online: http://dangky.fpt.edu.vn/dang-ky. 

Thí sinh cần chuẩn bị các tập tin hình ảnh: Hai mặt của Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân; Học bạ các năm học THPT (tính tới thời điểm nộp hồ sơ); Chứng nhận các thành tích (nếu có).

Ngay từ bây giờ, thí sinh quan tâm đến các thông tin tuyển sinh của Đại học FPT, vui lòng liên hệ hotline (028) 7300.5588.