LỄ TỐT NGHIỆP 2020

Địa điểm
Đại học FPT TP.HCM
Thời gian
20/11/2020

🌟🎓 LỄ TỐT NGHIỆP ĐÁNH DẤU SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA CÁC TÂN CỬ NHÂN VÀ KỸ SƯ ĐH FPT TP.HCM 🌟🎓

 

✅ Hàng trăm sinh viên trường Đại học FPT sẽ chính thức trở thành những tân cử nhân sau 4 năm học tập đầy kỉ niệm và hoạt động ngoại khoá đầy thú vị.

✅ Buổi lễ sẽ có sự tham gia của sinh viên, phụ huynh, cán bộ giảng viên, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 
✅ Tại buổi lễ, nghi thức giao quân đánh dấu cột mốc chuyển mình từ các tân cử nhân, tân kỹ sư thành những người trưởng thành, sẵn sàng cống hiến năng lực cho doanh nghiệp cũng được tiến hành.

⚡⚡⚡ Chính thức trở thành những tân cử nhân, các bạn đã khẳng định được vị trí của mình. Nghi thúc tung mũ khép lại hành trình 4 năm học tập cũng mở ra một hành trình mới – hành trình sẵn sàng cống hiến và chinh phục.

---------------

📌 LỄ TỐT NGHIỆP ĐH FPT TP.HCM 2020

⏰Thời gian: Ngày 20/11/2020
🏡Địa điểm: Đại học FPT TP.HCM

Lịch sự kiện

LỄ TỐT NGHIỆP 2020

Địa điểm
Đại học FPT TP.HCM
Thời gian
20/11/2020

🌟🎓 LỄ TỐT NGHIỆP ĐÁNH DẤU SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA CÁC TÂN CỬ NHÂN VÀ KỸ SƯ ĐH FPT TP.HCM 🌟🎓

 

✅ Hàng trăm sinh viên trường Đại học FPT sẽ chính thức trở thành những tân cử nhân sau 4 năm học tập đầy kỉ niệm và hoạt động ngoại khoá đầy thú vị.

✅ Buổi lễ sẽ có sự tham gia của sinh viên, phụ huynh, cán bộ giảng viên, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 
✅ Tại buổi lễ, nghi thức giao quân đánh dấu cột mốc chuyển mình từ các tân cử nhân, tân kỹ sư thành những người trưởng thành, sẵn sàng cống hiến năng lực cho doanh nghiệp cũng được tiến hành.

⚡⚡⚡ Chính thức trở thành những tân cử nhân, các bạn đã khẳng định được vị trí của mình. Nghi thúc tung mũ khép lại hành trình 4 năm học tập cũng mở ra một hành trình mới – hành trình sẵn sàng cống hiến và chinh phục.

---------------

📌 LỄ TỐT NGHIỆP ĐH FPT TP.HCM 2020

⏰Thời gian: Ngày 20/11/2020
🏡Địa điểm: Đại học FPT TP.HCM