Ngành An toàn Thông tin là gì? Tổng quan ngành An toàn Thông tin Đại học FPT TP.HCM

Ngành An Toàn Thông Tin là một ngành học hấp dẫn với những ai muốn tìm hiểu chuyên sâu về mạng, bảo vệ thông tin số, hệ thống thông tin và ứng dụng mạng.

 

Ngành An toàn thông tin

 

An toàn thông tin là ngành học chuyên sâu về mạng, bảo vệ thông tin số, hệ thống thông tin và ứng dụng mạng. Đối với ngành học này bạn sẽ được đào tạo về: Công nghệ bảo mật phổ biến, các kỹ thuật mã hóa, giả mã thông điệp, cách xây dựng hệ thống mạng an toàn, cách phòng chống các cuộc tấn dịch vụ; tìm hiểu cơ chế hoạt động của Virus, Worm, phần mềm độc hại; xây dựng chuẩn chính sách An Toàn Thông Tin.

 

 

Ngành An Toàn Thông Tin học gì?

 

Sinh viên được đào tạo kiến thức về nền tảng về Công nghệ thông tin. Khả năng thiết kế cài đặt và quản trị hệ thống mạng nói chung và kiến thức An Toàn Thông Tin. Các quy tắc về tổ chức thông tin: chính sách và pháp luật của nhà nước, các yếu tố phân luồng trong việc đảm bảo An Toàn Thông Tin. Kỹ năng giải mã, xây dựng thuật toán, phần mềm và thực hành phòng thủ tấn công tin tặc trong môi trường số. Đảm bảo thông tin được lưu trữ, truyền tải an toàn. Trang bị khả năng giao tiếp xã hội, khả năng làm việc nhóm. Năng lực nhạy bén trong việc thực thi và giải quyết các tình huống nghề nghiệp khác nhau nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin.

 

Những tố chất cần có của ngành An Toàn Thông Tin

 

Ngành An Toàn Thông Tin liên quan đến phần cứng, phần mềm, mạng và nguyên tắc tổ chức thông tin. Để theo đuổi ngành học này sinh viên cần có các tố chất như: Tư duy toán học, tư duy hệ thống, tư duy logic; tính kiên trì, nhẫn nại, không ngại khó khăn trong công việc; sự ham học hỏi, tìm hiểu những ứng dụng, sản phẩm công nghệ mới; đam mê công nghệ thông tin đặc biệt liên quan đến yếu tố bảo mật.

 

 

Cơ hội nghề nghiệp ngành An Toàn Thông Tin

Học ngành An Toàn Thông Tin các bạn sẽ làm việc ở một số vị trí như:

  • Chuyên viên quản trị bảo mật máy chủ và mạng
  • Chuyên viên bảo mật cơ sở dữ liệu
  • Chuyên viên phân tích, tư duy, thiết kế hệ thống thông tin đảm bảo an toàn
  • Chuyên viên kiểm tra, đánh giá An Toàn Thông Tin cho mạng và hệ thống
  • Chuyên viên rà soát lỗ hổng, điểm yếu. Xử lý sự cố An Toàn Thông Tin
  • Chuyên gia lập trình và phát triển ứng dụng đảm bảo An Toàn Thông Tin

Trên đây là một số thông tin về ngành An Toàn Thông Tin.

Tin tức Liên quan