NGÀNH ĐÀO TẠO

Ngành học - Mã ngành

Khối ngành Ngành Mã ngành Chuyên Ngành Mã tổ hợp Chỉ tiêu (còn lại)
III Quản trị kinh doanh 7340101 1. Digital Marketing D01
A00
A01
C00
(Đang cập nhật)
2. Kinh doanh quốc tế
3. Quản trị khách sạn
4. Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành
5. Quản trị truyền thông đa phương tiện
6. Tài chính
V Công nghệ thông tin 7480201 7. Kỹ thuật phần mềm D01
A00
A01
D90

(Đang cập nhật) 
8. Hệ thống thông tin
9. Trí tuệ nhân tạo
10. Thiết kế Mỹ thuật số
11. An toàn thông tin
VII Ngôn ngữ Anh 7220201 12. Ngôn ngữ Anh D01
A00
A01
C00
(Đang cập nhật)
Ngôn ngữ Nhật 7220209 13. Ngôn ngữ Nhật
Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 14. Ngôn ngữ Hàn Quốc