Chương trình đào tạo

Học kỳ 1

  • Kĩ năng học tập ở Đại học
  • Ngữ âm và âm vị học
  • Viết học thuật 1
  • Đọc hiểu 1
  • Dẫn luận ngôn ngữ
Xem thêm

Menu footer

Kỹ thuật phần mềm
An toàn thông tin
Quản trị kinh doanh
Kinh doanh quốc tế
Thiết kế đồ họa
Truyền thông đa phương tiện
Quản trị khách sạn
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành
Ngôn ngữ Anh
Ngôn ngữ Nhật
Ngôn ngữ Hàn Quốc
Hệ thống thông tin
Trí tuệ nhân tạo
IoT (Internet of Things)
Hệ thống ô tô và điều khiển (dự kiến)
Digital Marketing