Chương trình đào tạo

Học kỳ 3

  • Kỹ năng thuyết trình nâng cao (*) 
  • Ngữ nghĩa học
  • Kỹ năng tư duy đọc – viết 1
  • Văn học Anh
  • Hán ngữ Sơ cấp 1
Xem thêm

Menu footer

Kinh doanh quốc tế
Digital Marketing
Kỹ thuật phần mềm
An toàn thông tin
Trí tuệ nhân tạo
Truyền thông đa phương tiện
Thiết kế Mỹ thuật số
Quản trị khách sạn
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành
Ngôn ngữ Anh
Ngôn ngữ Nhật
Ngôn ngữ Hàn Quốc
Hệ thống thông tin