Chương trình đào tạo

Học kỳ 4

  • Giao tiếp trong môi trường đa văn hóa (*) 
  • Kỹ năng tư duy đọc – viết 2
  • Giao tiếp để thuyết phục
  • Ngôn ngữ học xã hội
  • Hán ngữ Sơ cấp 2
Xem thêm

Menu footer

Kinh doanh quốc tế
Digital Marketing
Kỹ thuật phần mềm
An toàn thông tin
Trí tuệ nhân tạo
Truyền thông đa phương tiện
Thiết kế Mỹ thuật số
Quản trị khách sạn
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành
Ngôn ngữ Anh
Ngôn ngữ Nhật
Ngôn ngữ Hàn Quốc
Hệ thống thông tin