Chương trình đào tạo

Học kỳ 5

  • Kỹ năng làm việc nhóm
  • Kỹ năng biên dịch cơ bản
  • Kỹ năng phiên dịch cơ bản
  • Kỹ năng thuyết trình hiệu quả
  • Ngôn ngữ học
Xem thêm

Menu footer

Kỹ thuật phần mềm
An toàn thông tin
Quản trị kinh doanh
Kinh doanh quốc tế
Thiết kế Mỹ thuật số
Truyền thông đa phương tiện
Quản trị khách sạn
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành
Ngôn ngữ Anh
Ngôn ngữ Nhật