Chương trình đào tạo

Học kỳ 3

  • Tuyến điểm du lịch Việt Nam

  • Cơ sở văn hóa Việt Nam

  • Nguyên lý Marketing

  • Tiếng Anh du lịch – lữ hành cao cấp

  • Hán ngữ sơ cấp 1 hoặc Nhật ngữ sơ cấp 1

Xem thêm

Menu footer

Quản trị kinh doanh
Kinh doanh quốc tế
Digital Marketing
Kỹ thuật phần mềm
An toàn thông tin
Trí tuệ nhân tạo
Truyền thông đa phương tiện
Thiết kế Mỹ thuật số
Quản trị khách sạn
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành
Ngôn ngữ Anh
Ngôn ngữ Nhật
Ngôn ngữ Hàn Quốc
Hệ thống thông tin
Hệ thống ô tô và điều khiển (dự kiến)
IoT (Internet of Things)