Chương trình đào tạo

Học kỳ 3

  • Tuyến điểm du lịch Việt Nam

  • Cơ sở văn hóa Việt Nam

  • Nguyên lý Marketing

  • Tiếng Anh du lịch – lữ hành cao cấp

  • Hán ngữ sơ cấp 1 hoặc Nhật ngữ sơ cấp 1

Xem thêm

Menu footer

Kỹ thuật phần mềm
An toàn thông tin
Quản trị kinh doanh
Kinh doanh quốc tế
Thiết kế đồ họa
Truyền thông đa phương tiện
Quản trị khách sạn
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành
Ngôn ngữ Anh
Ngôn ngữ Nhật
Ngôn ngữ Hàn Quốc
Hệ thống thông tin
Trí tuệ nhân tạo
IoT (Internet of Things)
Hệ thống ô tô và điều khiển (dự kiến)
Digital Marketing