Chương trình đào tạo

Học kỳ 4

  • Thiết kế và điều hành tour

  • Thống kê và xử lý dữ liệu

  • Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

  • Địa lý du lịch

  • Hán ngữ trung cấp 2 hoặc Nhật ngữ trung cấp 2

Xem thêm

Menu footer

Quản trị kinh doanh
Kinh doanh quốc tế
Digital Marketing
Kỹ thuật phần mềm
An toàn thông tin
Trí tuệ nhân tạo
Truyền thông đa phương tiện
Thiết kế Mỹ thuật số
Quản trị khách sạn
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành
Ngôn ngữ Anh
Ngôn ngữ Nhật
Ngôn ngữ Hàn Quốc
Hệ thống thông tin
Hệ thống ô tô và điều khiển (dự kiến)
IoT (Internet of Things)